AST

Dohodnutý čas služby

Synonymum pracovní doby, běžně používaný ve formálních výpočtech dostupnosti.


AST

Agreed service time

A synonym for service hours, commonly used in formal calculations of availability.

Použito v metodice