Autorizace

Bod, ve kterém je poskytován orgán.


Authorization

The point at which an authority is granted.

Použito v metodice