BCM

Správce změn v obchodě

Úloha zodpovědná za řízení příjemců od identifikace až po realizaci a za zajištění, že realizace a zakládání nových schopností jsou realizovány v rámci projektů. Typicky je přiděleno více než jednomu jedinci a také známému jako agent změn.


BCM

Business change manager

The role responsible for bene ts management, from identi cation through to realization, and for ensuring that the implementation and embedding of the new capabilities are delivered by the projects. Typically allocated to more than one individual and also known as ‘change agent’.

Použito v metodice