Benchmark

Generic - standard, který umožňuje měřit nebo posuzovat něco.

ITIL - základna, která se používá k porovnání souvisejících sad dat v rámci benchmarkingu. Například nedávný snímek procesu lze porovnat s předchozím základním bodem tohoto procesu, nebo aktuální srovnávací stav lze porovnat s průmyslovými daty nebo osvědčenými postupy.

PPM - výrobek nebo proces, proti kterým lze srovnávat jiné produkty nebo procesy.


Benchmark

Generic – A standard by which something can be measured or judged.

ITIL – A baseline that is used to compare related data sets as part of a benchmarking exercise. For example, a recent snapshot of a process can be compared to a previous baseline of that process, or a current baseline can be compared to industry data or best practice.

PPM – A product or process against which other products or processes may be compared.

Použito v metodice