BIA

Analýza dopadu podnikání

Analýza podnikových dopadů je aktivita v řízení kontinuity podnikání, která identifikuje klíčové obchodní funkce a jejich závislost. Tyto závislosti mohou zahrnovat dodavatele, lidi, další obchodní procesy, služby IT atd.

Analýza dopadů na podnikání vyžaduje požadavky na obnovu IT služeb. Tyto požadavky zahrnují cíle na obnovení, cíle obnovy a minimální cíle pro každou IT službu.


BIA

Business impact analysis

Business impact analysis is the activity in business continuity management that identi es vital business functions and their dependencies. These dependencies may include suppliers, people, other business processes, IT services etc.

Business impact analysis de nes the recovery requirements for IT services. These requirements include recovery time objectives, recovery point objectives and minimum service level targets for each IT service.

Použito v metodice