BIA

Analýza dopadu podnikání

Analýza podnikových dopadů je aktivita v řízení kontinuity podnikání, která identifikuje klíčové obchodní funkce a jejich závislost. Tyto závislosti mohou zahrnovat dodavatele, lidi, další obchodní procesy, služby IT atd.

Analýza dopadů na podnikání vyžaduje požadavky na obnovu IT služeb. Tyto požadavky zahrnují cíle na obnovení, cíle obnovy a minimální cíle pro každou IT službu.

Použito v metodice