Blízkost

Of risk

Časový faktor a to, jak blízká je událost: rizika se objeví v určitých časech a závažnost jejich dopadu se bude lišit v závislosti na tom, kdy k nim dojde.


Proximity

Of risk

The time factor and how close an event is: risks will occur at particular times, and the severity of their impact will vary depending on when they occur.

Použito v metodice