BSC

Ukazatel výkonnosti

Nástroj pro správu vyvinutý Dr. Robertem Kaplanem (Harvard Business School) a Davidem Nortonem. Vyvážená tabulka skóre umožňuje rozdělit strategii na klíčové ukazatele výkonnosti.

Výkonnost proti klíčovým ukazatelům výkonnosti (KPI) se používá k tomu, aby se ukázalo, jak dobře se strategie dosahuje. Balanced Scorecard má čtyři hlavní oblasti, z nichž každá má malý počet KPI. Stejné čtyři oblasti jsou zvažovány na různých úrovních detailů v celé organizaci.


BSC

Balanced scorecard

A management tool developed by Drs Robert Kaplan (Harvard Business School) and David Norton. A balanced scorecard enables a strategy to be broken down into key performance indicators.

Performance against the key performance indicators (KPIs) is used to demonstrate how well the strategy is being achieved. A balanced scorecard has four major areas, eachof which has a small number of KPIs. The same four areas are considered at different levels of detail throughout the organization.

Použito v metodice