CAPEX

Kapitálové výdaje

Náklady na nákup něčeho, co se stane finančním aktivem - například výpočetní techniky a budov. Hodnota aktiva se odepisuje za více účetních období.

Použito v metodice