Časová tolerance

Přípustná odchylka v čase plánu, která je povolena před odchylkou, musí být vyvedena na další úroveň řízení. Časová tolerance je dokumentována v příslušném plánu.


Time tolerance

The permissible deviation in a plan’s time that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Time tolerance is documented in the respective plan.

Použito v metodice