Časově řízená kontrola

Řídicí kontrola, která má pravidelný charakter, umožňuje dalšímu vyššímu orgánu sledovat průběh - např. kontrolu, která se provádí každé dva týdny. PRINCE2 nabízí dva klíčové zprávy o pokroku, které jsou řízeny časovým zpožděním: přehled kontrolních bodů a upozornění.

Použito v metodice