Časově řízená kontrola

Řídicí kontrola, která má pravidelný charakter, umožňuje dalšímu vyššímu orgánu sledovat průběh - např. kontrolu, která se provádí každé dva týdny. PRINCE2 nabízí dva klíčové zprávy o pokroku, které jsou řízeny časovým zpožděním: přehled kontrolních bodů a upozornění.


Time-driven control

A management control that is periodic in nature, to enable the next higher authority to monitor progress – e.g. a control that takes place every two weeks. PRINCE2 offers two key time- driven progress reports: checkpoint report and highlight report.

Použito v metodice