CEO

Výkonný ředitel

Popisuje roli v komerční organizaci s nejvyšší úrovní autority pro celkové řízení podniku.


CEO

Chief executive officer

Describes the role in a commercial organization with the highest level of authority for the total management of the business.

Použito v metodice