Certifikace

Vydání certifikátu pro splnění standardu. Certifikace zahrnuje formální audit prováděný nezávislým a akreditovaným subjektem. Termínem se také rozumí udělení osvědčení, které dokládá, že osoba získala kvalifikaci.

Použito v metodice