Certifikace

Vydání certifikátu pro splnění standardu. Certifikace zahrnuje formální audit prováděný nezávislým a akreditovaným subjektem. Termínem se také rozumí udělení osvědčení, které dokládá, že osoba získala kvalifikaci.


Certification

Issuing a certi cate to con rm compliance to a standard. Certi cation includes a formal audit by an independent and accredited body. The term is also used to mean awarding a certi cate to provide evidence that a person has achieved a qualification.

Použito v metodice