CFIA

Analýza dopadu selhání součásti

Technika, která pomáhá identifikovat dopad selhání položky Konfigurace (CI) na IT služby a podnikání. Vytvoří se matice s IT službami na jedné ose a CI na druhé straně. To umožňuje identifikaci kritických CI (které by mohly způsobit selhání více IT služeb) a křehké IT služby (které mají více bodů selhání).


CFIA

Component failure impact analysis

A technique that helps to identify the impact of con guration item (CI) failure on IT services and the business. A matrix is created with IT services on one axis and CIs on the other. This enables the identi cation of critical CIs (that could cause the failure of multiple IT services) and fragile IT services (that have multiple single points of failure).

Použito v metodice