CFO

Hlavní finanční důstojník

Popisuje roli v komerční organizaci s nejvyšší úrovní autority pro řízení finančních rizik, plánování a reportování pro podnik. Tato role se obecně hlásí generálnímu řediteli.


CFO

Chief financial of officer

Describes the role in a commercial organization with the highest level of authority for the management of the nancial risks, planning and reporting for a business. This role will generally report to the CEO.

Použito v metodice