Chyba

Návrh nebo porucha, která způsobuje selhání jedné nebo více služeb IT nebo jiných položek konfigurace. Chyba provedená osobou nebo chybný proces, který má vliv na konfigurační položku, je také chybou.


Error

A design aw or malfunction that causes a failure of one or more IT services or other configuration items. A mistake made by a person or a faulty process that impacts a con guration item is also an error.

Použito v metodice