CIO

Hlavní informační důstojník

Popisuje roli v komerční organizaci s nejvyšší úrovní autority pro správu informačních technologií pro firmu. Tato role se obecně hlásí generálnímu řediteli, ale může také oznámit finančnímu řediteli v menších organizacích.


CIO

Chief information officer

Describes the role in a commercial organization with the highest level of authority for the management of information technology for the business. This role will generally report to the CEO but may also report to the CFO in smaller organizations.

Použito v metodice