CMIS

Informační systém řízení kapacity

Sada nástrojů, dat a informací, které slouží k podpoře řízení kapacity. 


CMIS

Capacity management information system

A set of tools, data and information that is used to support capacity management. 

Použito v metodice