CMS

Systém pro správu konfigurace

Generic - Sada nástrojů, dat nebo informací, které se používají k podpoře správy konfigurace.

ITIL - Sada nástrojů, dat a informací, které slouží k podpoře správy majetku a konfigurace služby. CMS je součástí celkového systému řízení znalostí služeb a zahrnuje nástroje pro shromažďování, ukládání, správu, aktualizaci, analýzu a prezentaci dat o všech konfiguračních položkách a jejich vztazích.

CMS může také obsahovat informace o událostech, problémech, známých chybách, změnách a vydáních. CMS je udržován pomocí správy aktiv a konfigurace služeb a používá se všemi procesy správy IT služeb.

PPM - Sada procesů, nástrojů a databází, které slouží ke správě konfiguračních dat. Projekt obvykle používá systém řízení konfigurace buď organizace zákazníka nebo dodavatele.


CMS

Configuration management system

Generic – A set of tools, data or information that is used to support configuration management.

ITIL – A set of tools, data and information that is used to support service asset and configuration management. The CMS is part of an overall service knowledge management system and includes tools for collecting, storing, managing, updating, analysing and presenting data about all configuration items and their relationships. The CMS may also include information about incidents, problems, known errors, changes and releases. The CMS is maintained by service asset and configuration management and is used by all IT service management processes. See also con guration management database.

PPM – The set of processes, tools and databases that are used to manage configuration data. Typically, a project will use the configuration management system of either the customer or supplier organization.

Použito v metodice