COO

Chief Operating Officer

Popisuje roli v komerční organizaci s nejvyšší úrovní autority pro vývoj, návrh, správu a zlepšování otevřených systémů, které vytvářejí a dodávají produkty a nebo služby organizace. Tato role se obecně hlásí generálnímu řediteli.


COO

Chief operating officer

Describes the role in a commercial organization with the highest level of authority for the development, design, management and improvement of the open systems that create and deliver the organization’s products and/or services. This role will generally report to the CEO.

Použito v metodice