CTI

Integrace počítačové telefonie

Integrace počítačové telefonie je obecný pojem zahrnující jakoukoli integraci mezi počítači a telefonními systémy. Nejčastěji se používá k odkazu na systémy, kde aplikace zobrazuje podrobné obrazovky týkající se příchozích nebo odchozích telefonních hovorů.

Použito v metodice