Dashboard pro správu

Technika, která reprezentuje obrovské množství informací o podpoře rozhodování na sloučené úrovni pomocí tabulkového a grafického znázornění, jako jsou grafy a semafory.


Management dashboard

A technique to represent vast amounts of decision-support information at an amalgamated level using tabular and graphic representation such as graphs and traffic lights.

Použito v metodice