Definice studia

Jasné propojení cílů.


Study definition

Clear articulation of objectives.

Použito v metodice