Denní protokol

Používá se k zaznamenávání problémů / obav, které může manažer projektu řešit neformálně.


Daily log

Used to record problems/concerns that can be handled by the project manager informally.

Použito v metodice