Diagram „rybí kosti“

Technika původně navržená Kaoru Ishikawou, která pomáhá týmu identifikovat všechny možné příčiny problému. Výstupem této techniky je diagram, který vypadá jako rybí kosti.


Fishbone diagram

A technique, originally devised by Kaoru Ishikawa, that helps a team to identify all the possible causes of a problem. The output of this technique is a diagram that looks like a fishbone.

Použito v metodice