Doby podpory

Časy nebo hodiny, kdy je podpora k dispozici uživatelům. Obvykle se jedná o hodiny, kdy je služba k dispozici. Doby podpory by měly být definovány v dohodě o úrovni služeb a mohou se lišit od provozních hodin. Například provozní doba může být 24 hodin denně, ale pracovní doba může být od 7:00 do 19:00.


Support hours

The times or hours when support is available to the users. Typically these are the hours when the service desk is available. Support hours should be defined in a service level agreement, and may be different from service hours. For example, service hours may be 24 hours a day, but the support hours may be 07:00 to 19:00.

Použito v metodice