ELS

Podpora v raném věku

Stupeň v životním cyklu služby, který nastane na konci nasazení a předtím, než je služba plně uvedena do provozu.

Během podpory v raném životě přezkoumá poskytovatel služeb klíčové ukazatele výkonnosti, úrovně služeb a prahové hodnoty pro monitorování a může provádět vylepšení, které zajistí splnění cílů služby.

Poskytovatel služby může poskytnout dodatečné zdroje pro řízení incidentů a problémů během této doby.

Použito v metodice