EWI

Indikátor včasného varování

Přední ukazatel pro organizační cíl měřený v konečném důsledku klíčovým ukazatelem výkonnosti (KPI).

Použito v metodice