EWI

Indikátor včasného varování

Přední ukazatel pro organizační cíl měřený v konečném důsledku klíčovým ukazatelem výkonnosti (KPI).


EWI

Early warning indicator

A leading indicator for an organizational objective measured ultimately by a key performance indicator (KPI).

Použito v metodice