Expertní referenční skupina

Tým odborníků na téma, který může být použit v organizaci P3RM, aby poskytl vstupní informace, radu a výzvu k úloze, která je odpovědná za výstup nebo výsledek, aby se zajistilo, že se jedná spíše o širší zážitek než o individuální perspektivu.

Je důležité poznamenat, že úloha, která je odpovědná za výstup nebo výsledek, udržuje rozhodnutí a neměla by se zaobírat jako odborná referenční skupina. Expertní referenční skupina může být včas vylosována nebo může být plně přidělena na projekt nebo program.


Expert reference group

A team of subject-matter experts that can be used in a P3RM organization to provide input, advice and challenge to the role accountable for an output or outcome to ensure that it re ects the wider experience rather than an individual’s perspective only.

It is important to note that the role accountable for the output or outcome maintains the nal decision and should not treat an expert reference group as a committee. An expert reference group may be drawn together at points in time or may be fully allocated to a project or programme.

Použito v metodice