Expertní referenční skupina

Tým odborníků na téma, který může být použit v organizaci P3RM, aby poskytl vstupní informace, radu a výzvu k úloze, která je odpovědná za výstup nebo výsledek, aby se zajistilo, že se jedná spíše o širší zážitek než o individuální perspektivu.

Je důležité poznamenat, že úloha, která je odpovědná za výstup nebo výsledek, udržuje rozhodnutí a neměla by se zaobírat jako odborná referenční skupina. Expertní referenční skupina může být včas vylosována nebo může být plně přidělena na projekt nebo program.

Použito v metodice