Expozice rizik

Rozsah rizika, který v té době nese organizace.

Použito v metodice