Expozice rizik

Rozsah rizika, který v té době nese organizace.


Risk exposure

The extent of risk borne by the organization at that time.

Použito v metodice