Externí metrika

Metrika, která se používá k měření dostupnosti služby IT zákazníkovi. Externí metriky jsou zpravidla odmítány v dohodách o úrovni služeb a vykazovány zákazníkům.


External metric

A metric that is used to measure the delivery of IT service to a customer. External metrics are usually denied in service level agreements and reported to customers.

Použito v metodice