Faktor nadšení

Atribut přidaný k něčemu, aby byl pro zákazníka atraktivnější nebo více vzrušující. Například restaurace může poskytnout zdarma drink s každým jídlem.


Excitement factor

An attribute added to something to make it more attractive or more exciting to the customer. For example, a restaurant may provide a free drink with every meal. See also enhancing service.

Použito v metodice