Fakturace

Součástí procesu nabíjení. Fakturace je činnost, která je zodpovědná za vystavení faktury a získávání peněz od zákazníků.


Billing

Part of the charging process. Billing is the activity responsible for producing an invoice or a bill and recovering the money from customers.

Použito v metodice