Fallback plán

Plány určené pouze pro použití, např. pokud není odpověď na riziko úspěšná. Často nazýváme záložní plány.


Fallback plan

Plans intended for use only if required, e.g. if a risk response is not successful. Often called fallback plans.

Použito v metodice