Fáze řízení

Část projektu, kterou řídící projekt řídí jménem projektové rady najednou, na jehož konci chce projektová rada prověřit dosavadní stav, stav plánu projektu, obchodní situaci a rizika a plán další etapy s cílem rozhodnout, zda bude projekt pokračovat.


Management stage

The section of a project that the project manager is managing on behalf of the project board at any one time, at the end of which the project board will wish to review progress to date, the state of the project plan, the business case and risks, and the next stage plan in order to decide whether to continue with the project.

Použito v metodice