Firemní nebo programové standardy

Jedná se o zastřešující standardy, které musí projekt dodržovat. Budou využívat čtyři strategie projektů (strategie řízení komunikace, strategie řízení konsorcia, strategie řízení kvality a strategie řízení rizik) a kontroly projektů.


Corporate or programme standards

These are overarching standards that the project must adhere to. They will in uence the four project strategies (communication management strategy, con guration management strategy, quality management strategy and risk management strategy) and the project controls.

Použito v metodice