FTE

Ekvivalent na plný úvazek

Technika používaná k měření míry zapojení lidských zdrojů do projektu, programu nebo provozních činností. Obecně se vyžaduje, pokud jsou lidské zdroje rozděleny do více rolí (např. 70% přidělených na projekt a 30% přidělených na obchodní operace).

FTE ve výši 1 znamená, že osoba nebo součet úsilí všech lidí je 100% přiděleno na aktivitu na základě počtu dostupných pracovních hodin, ošetření přesčasů a dalších parametrů.


FTE

Full-time equivalent

A technique used to measure human-resource involvement in a project, programme or operational activities. It is generally required where human resources are allocated across multiple roles (e.g. 70% allocated to a project and 30% allocated to business operations).

An FTE of 1 means that a person or the sum of all people’s effort is 100% allocated to an activity, based on the number of working hours available, treatment of overtime and other parameters.

Použito v metodice