Funkce

Generic - Akce prováděná zařízením, osobou nebo oddělením v rámci organizace.

ITIL - Tým nebo skupina lidí a nástroje nebo jiné zdroje, které používají k provádění jednoho nebo více procesů nebo činností - například servisního stolu. Termín také má dva další významy.

Zamýšlený účel konfigurace, položky, osoby, týmu, procesu nebo služby IT. Jednou funkcí e-mailové služby může být například ukládání a předávání odchozích e-mailů, zatímco funkce podnikového procesu může být odeslání zboží zákazníkům.

Chcete-li účel správně provést, použijte funkci "Počítač je funkční".

PPM - Co dělá něco, vyjádřeno jako aktivní sloveso a měřitelné podstatné jméno (co nejblíže). Může být hmotný (např. Váha medvědi) nebo nehmotná (například pracuje intuitivně).

Použito v metodice