Funkce dolního řádu

Funkce přispívající k dodání základní funkce. Tyto jsou často důležité pro úspěšný produkt nebo službu.


Lower-order function

A function contributing to the delivery of a basic function. These are often important to a successful product or service.

Použito v metodice