Funkční schéma

Schéma vyjadřující hierarchii funkcí.


Function diagram

A diagram expressing a hierarchy of functions.

Použito v metodice