Hodnocení v závěrečné fázi

Přezkoumání ze strany projektové rady a vedoucího projektu v konečné fázi zprávy o tom, zda schválit plán další etapy. Podle velikosti a kritiky projektu může být přezkum formální nebo neformální. Pravomoc postupovat by měla být dokumentována jako oficiální záznam.


End stage assessment

The review by the project board and project manager of the end stage report to decide whether to approve the next stage plan. According to the size and criticality of the project, the review may be formal or informal. The authority to proceed should be documented as a formal record.

Použito v metodice