Hodnocení výjimek

Jedná se o revizi ze strany projektové rady, která schválila (nebo odmítla) plán výjimek.

Použito v metodice