Hodnocení výjimek

Jedná se o revizi ze strany projektové rady, která schválila (nebo odmítla) plán výjimek.


Exception assessment

This is a review by the project board to approve (or reject) an exception plan.

Použito v metodice