Hodnota nástroje

Úžitková hodnota položky je primární požadavek, který jednotlivec má k této položce, která musí být určena k tomu, aby daná položka měla jakoukoli hodnotu.


Utility value

The utility value of an item is the primary requirement that an individual has of that item, which must be addressed for the item to have any worth.

Použito v metodice