Hodnota za peníze

Neformální míra efektivity nákladů. Hodnota za peníze je často založena na srovnání s náklady na alternativy.


Value for money

An informal measure of cost-effectiveness. Value for money is often based on a comparison with the cost of alternatives.

Použito v metodice