Hodnota za peníze

Neformální míra efektivity nákladů. Hodnota za peníze je často založena na srovnání s náklady na alternativy.

Použito v metodice