Hodnotová síť

Komplexní soubor vztahů mezi dvěma nebo více skupinami nebo organizacemi. Hodnota je generována výměnou znalostí, informací, zboží nebo služeb.

Použito v metodice