Hodnotové inženýrství

Metoda maximalizace hodnoty v návrhu. Obvykle zkráceně na VE.


Value engineering

A method of maximizing value within a design. Commonly abbreviated to VE.

Použito v metodice