Hodnotový ovladač

Funkce, která musí být poskytnuta, aby přispěla k cílům projektu. Hodnotící faktory musí být souhrnně nezbytné a dostatečné pro dosažení cílů projektu v plném rozsahu. Ovladač primární hodnoty je ekvivalentní primární funkci.


Value driver

A function that must be delivered to contribute to the project objectives. Value drivers must, in aggregate, be necessary and sufficient to achieve the project objectives in full. A primary value driver is equivalent to a primary function.

Použito v metodice