Horizont plánování

Doba, za kterou je možné přesně plánovat.


Planning horizon

The period of time for which it is possible to plan accurately.

Použito v metodice