Hranice

Rozsah toho, co bude program pokrývat, rozsah jeho působnosti a pravomoc.


Boundary

The scope of what a programme will cover; the extent of its in uence and authority.

Použito v metodice