Hybatel

Něco, co ovlivňuje strategii, cíle nebo požadavky - například novou legislativu pro akce konkurentů.


Driver

Something that influences strategy, objectives or requirements – for example, new legislation for the actions of competitors.

Použito v metodice