Identifikace uvolnění

Názvová konvence sloužící k jednoznačné identifikaci vydání. Identifikace vydání obvykle obsahuje odkaz na konfigurační položku a číslo verze - například Microsoft Office 2010 SR2.


Release identification

A naming convention used to uniquely identify a release. The release identification typically includes a reference to the con guration item and a version number – for example, Microsoft Office 2010 SR2.

Použito v metodice